vonglysang

Ông Vòng Lý Sáng

Chức vụ: CEO
Kinh nghiệm: 18 năm
Điện thoại: 0967446666
Trình độ Đại học, hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Center, hạ tầng điện toán đám mây, chuyên gia về quản trị kinh doanh, tiếp thị và chuyển đổi số. Tải và lưu thông tin danh bạ